Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,72 лв. +0,01
Андора 2,17 лв. +0,01 1,90 лв. +0,02
Армения 1,20 лв. -0,01 1,13 лв. -0,01 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,32 лв. +0,02 2,25 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,16 лв. +0,01 1,16 лв. +0,01 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,84 лв. +0,03 2,87 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,01 лв. +0,02 1,98 лв. +0,03 1,09 лв. +0,01
България eu 1,98 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,55 лв. +0,03 2,51 лв. +0,03 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,25 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00
Чехия eu 2,18 лв. +0,01 2,08 лв. +0,01 0,97 лв. -0,01
Дания eu 2,98 лв. +0,02 2,58 лв. +0.00
Естония eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,08 лв. +0.00 2,87 лв. -0,01
Франция eu 2,93 лв. +0.00 2,73 лв. +0,01 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,27 лв. +0,01 1,25 лв. +0,01 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,87 лв. +0,03 2,57 лв. +0,01 1,34 лв. +0.00
Гърция eu 3,16 лв. +0,09 2,66 лв. +0,10 1,64 лв. +0.00
Унгария eu 2,24 лв. +0,02 2,30 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Исландия 2,85 лв. +0.00 2,74 лв. +0,01
Ирландия eu 2,65 лв. +0,02 2,48 лв. +0,02 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,08 лв. +0,02 2,83 лв. +0,01 1,27 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Литва eu 2,31 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Люксембург eu 2,45 лв. +0,02 2,24 лв. -0,01 1,20 лв. +0.00
Северна Македония 2,09 лв. +0,02 1,79 лв. +0,02 1,04 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,38 лв. +0,01
Молдова 1,72 лв. +0,03 1,46 лв. +0,03 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,38 лв. +0,04 2,14 лв. +0,03 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,50 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Норвегия 3,15 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,56 лв. -0,01
Полша eu 2,11 лв. +0,01 2,11 лв. +0,01 1,05 лв. +0.00
Португалия eu 3,12 лв. +0,02 2,79 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Румъния eu 2,09 лв. +0,01 2,12 лв. +0,04 1,01 лв. +0.00
Русия 1,07 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 2,42 лв. +0,02 2,54 лв. +0,01 1,39 лв. +0,01
Словакия eu 2,59 лв. +0,02 2,28 лв. +0,01 1,12 лв. +0.00
Словения eu 2,21 лв. +0,01 2,30 лв. +0,01 1,29 лв. +0,01
Испания eu 2,53 лв. +0,01 2,30 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01
Швеция eu 2,99 лв. +0,02 3,06 лв. +0,02 2,16 лв. +0.00
Швейцария 2,77 лв. +0,02 2,92 лв. +0,02 1,55 лв. +0,01
Турция 1,60 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
САЩ 1,18 лв. +0,04 1,33 лв. +0,05
Украйна 1,66 лв. +0,03 1,63 лв. +0,03 0,90 лв. +0.00
Великобритания eu 2,79 лв. +0,03 2,86 лв. +0,01 1,45 лв. -0,03