Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,17 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00
Армения 1,20 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,32 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,16 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,84 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,01 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
България eu 1,98 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,55 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,25 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00
Чехия eu 2,18 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 0,98 лв. +0,01
Дания eu 2,98 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00
Естония eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,07 лв. -0,01 2,87 лв. +0.00
Франция eu 2,93 лв. +0.00 2,74 лв. +0,01 1,69 лв. -0,01
Грузия 1,27 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,87 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Гърция eu 3,16 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Унгария eu 2,24 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 2,85 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00
Ирландия eu 2,65 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,08 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Литва eu 2,31 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Люксембург eu 2,45 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Северна Македония 2,09 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Молдова 1,72 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,38 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,50 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Норвегия 3,15 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Полша eu 2,11 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0,01
Португалия eu 3,12 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Румъния eu 2,09 лв. +0.00 2,13 лв. +0,01 0,99 лв. -0,02
Русия 1,07 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 2,42 лв. +0.00 2,55 лв. +0,01 1,39 лв. +0.00
Словакия eu 2,60 лв. +0,01 2,30 лв. +0,02 1,13 лв. +0,01
Словения eu 2,21 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,53 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Швеция eu 2,99 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Швейцария 2,77 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Турция 1,60 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
САЩ 1,18 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Украйна 1,66 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Великобритания eu 2,79 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00