Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,67 лв. -0,05 2,67 лв. -0,03 0,96 лв. +0,17
Андора 1,95 лв. -0,07 1,72 лв. +1,72
Армения 1,27 лв. -0,61 1,22 лв. -0,55 0,50 лв. +0,50
Австрия eu 2,07 лв. -0,03 1,95 лв. -0,05 1,27 лв. -0,24
Беларус 1,17 лв. -0,15 1,17 лв. -0,15 0,61 лв. -0,10
Белгия eu 2,60 лв. +0,10 2,56 лв. +0,11 1,00 лв. +0,26
Босна и Херцеговина 1,84 лв. +0,04 1,80 лв. -0,16 0,94 лв. +0.00
България eu 1,81 лв. +0,06 1,79 лв. -0,02 0,85 лв. +0,06
Хърватия eu 2,29 лв. +0,26 2,17 лв. +0,22 1,11 лв. +0,19
Кипър eu 2,11 лв. +2,11 2,14 лв. +2,14
Чехия eu 1,98 лв. -0,01 1,90 лв. +0,08 0,89 лв. -0,02
Дания eu 2,65 лв. +0,24 2,20 лв. +0,18
Естония eu 2,41 лв. +0,16 1,89 лв. -0,43 1,20 лв. -0,01
Финландия eu 2,85 лв. +0,39 2,48 лв. +0,22
Франция eu 2,62 лв. +0,20 2,39 лв. +0,07 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,13 лв. +0,02 1,13 лв. +0,04 0,64 лв. +0,64
Германия eu 2,42 лв. +0,05 2,05 лв. -0,04 1,05 лв. -0,11
Гърция eu 2,76 лв. +0,27 2,21 лв. -0,10 1,45 лв. -0,49
Унгария eu 1,97 лв. +0,25 1,98 лв. +0,19 1,26 лв. -0,01
Исландия 2,42 лв. -0,13 2,33 лв. -0,18
Ирландия eu 2,44 лв. -0,04 2,22 лв. -0,07 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,80 лв. +0,11 2,54 лв. +0,08 1,11 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,14 лв. +2,14 1,89 лв. +1,89 1,01 лв. +0,20
Литва eu 1,99 лв. +1,99 1,71 лв. +1,71 0,98 лв. +0,24
Люксембург eu 2,09 лв. +2,09 1,83 лв. +1,83 0,95 лв. +0,18
Северна Македония 1,86 лв. +0,42 1,61 лв. +0,15 0,91 лв. +0,04
Малта eu 2,62 лв. -0,14 2,37 лв. -0,13
Молдова 1,52 лв. -0,26 1,27 лв. -0,31 0,87 лв. -0,19
Черна гора 2,23 лв. +2,23 1,90 лв. +1,90 1,08 лв. -0,05
Нидерландия eu 3,18 лв. +0,08 2,43 лв. -0,10 1,42 лв. -0,01
Норвегия 2,82 лв. +0,08 2,61 лв. -0,05 1,31 лв. -0,19
Полша eu 1,86 лв. +0,41 1,81 лв. +0,31 0,89 лв. +0,30
Португалия eu 2,84 лв. +0,26 2,46 лв. +0,13 1,29 лв. -0,04
Румъния eu 1,78 лв. +0,03 1,75 лв. -0,08 0,99 лв. -0,05
Русия 1,01 лв. -0,13 1,01 лв. -0,14 0,53 лв. +0,03
Сърбия 2,25 лв. -0,07 2,35 лв. -0,13 1,23 лв. -0,03
Словакия eu 2,31 лв. -0,30 1,96 лв. -0,45 1,08 лв. -0,08
Словения eu 1,95 лв. -0,01 1,97 лв. +0,01 1,12 лв. -0,20
Испания eu 2,25 лв. +0,03 2,03 лв. +2,03 1,29 лв. -0,01
Швеция eu 2,58 лв. +0,18 2,58 лв. +0,07 1,93 лв. +0,27
Швейцария 2,52 лв. -0,08 2,65 лв. -0,10 1,65 лв. -0,02
Турция 1,37 лв. -0,10 1,24 лв. -0,14 0,82 лв. +0,41
САЩ 0,94 лв. +0,10 1,05 лв. -0,07
Украйна 1,40 лв. -0,09 1,37 лв. -0,07 0,74 лв. +0,19
Великобритания eu 2,52 лв. +0,06 2,61 лв. +0,04 1,39 лв. -0,01