Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Алжир 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00
Армения 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Австрия eu 2,18 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Белгия eu 2,70 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
България eu 2,10 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Хърватия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Кипър eu 2,35 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Чехия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Дания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Египет 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Естония eu 2,42 лв. -0,02 2,40 лв. -0,02 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,78 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Франция eu 2,83 лв. -0,01 2,69 лв. +0.00 1,62 лв. -0,01
Грузия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Германия eu 2,62 лв. -0,04 2,33 лв. -0,02 1,15 лв. -0,04
Гърция eu 3,04 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Унгария eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Исландия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Ирландия eu 2,66 лв. -0,04 2,46 лв. -0,04 1,37 лв. +0.00
Израел 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Италия eu 3,10 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,24 лв. -0,01
Йордания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 2,39 лв. -0,02 2,24 лв. +0,02 1,09 лв. +0.00
Ливан 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Либия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Литва eu 2,08 лв. +0.00 1,97 лв. -0,01 0,96 лв. -0,01
Люксембург eu 2,23 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Холандия eu 3,20 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Норвегия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Полша eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Португалия eu 2,96 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Румъния eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Русия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,38 лв. +0,38 0,32 лв. +0,32
Сърбия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,38 лв. +0,01 2,23 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Швеция eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Швейцария 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Тунис 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Турция 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 0,00 лв. -1,82 0,00 лв. -1,67
Великобритания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ