Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,75 лв. +0,01 2,70 лв. +0,01 1,02 лв. +0.00
Андора 2,59 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Армения 1,87 лв. -0,01 1,75 лв. -0,02 0,86 лв. -0,01
Австрия eu 2,78 лв. +0.00 2,75 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,45 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Белгия eu 3,33 лв. +0,01 3,37 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,44 лв. +0,01 2,41 лв. +0,01 1,51 лв. +0.00
България eu 2,45 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0,01 2,88 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Кипър eu 2,66 лв. +0.00 2,82 лв. +0,01
Чехия eu 2,83 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,45 лв. +0.00 3,09 лв. +0,01
Естония eu 3,08 лв. +0,01 2,68 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Финландия eu 3,66 лв. +0,01 3,30 лв. +0,01
Франция eu 3,27 лв. +0.00 3,08 лв. +0,01 1,77 лв. +0.00
Грузия 1,79 лв. +0,01 1,73 лв. +0,01 1,01 лв. +0,01
Германия eu 3,29 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Гърция eu 3,45 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,98 лв. +0,01
Унгария eu 2,54 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Исландия 3,34 лв. +0,01 3,18 лв. +0.00
Ирландия eu 3,35 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,46 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,57 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,96 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,51 лв. +0,01
Литва eu 2,85 лв. +0.00 2,65 лв. +0,01 1,51 лв. +0.00
Люксембург eu 2,89 лв. +0.00 2,69 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Северна Македония 2,38 лв. +0,01 2,11 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01
Малта eu 2,62 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,07 лв. +0,01 1,79 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Черна гора 2,86 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,97 лв. +0,01 3,23 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00
Норвегия 3,67 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 2,15 лв. +0.00
Полша eu 2,51 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Португалия eu 3,45 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,20 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,46 лв. +0,01
Русия 1,18 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Сърбия 2,78 лв. +0,01 2,91 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Словакия eu 2,92 лв. +0,01 2,72 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0,01 2,82 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Испания eu 2,94 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Швеция eu 3,39 лв. +0,02 3,70 лв. +0,02 2,69 лв. +0,01
Швейцария 3,33 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 1,82 лв. +0,01
Турция 1,36 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
САЩ 1,56 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Украйна 2,04 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Великобритания eu 3,40 лв. +0.00 3,49 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00