Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,79 лв. +0.00 4,10 лв. +0,01 1,30 лв. +0,01
Андора 3,43 лв. +0.00 3,37 лв. +0,01
Армения 2,27 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Австрия eu 3,85 лв. +0.00 3,91 лв. +0,01 2,35 лв. +0.00
Беларус 1,51 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Белгия eu 3,91 лв. +0,01 4,20 лв. +0,01 1,52 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,22 лв. +0,01 3,29 лв. +0,01 1,67 лв. +0,01
България eu 3,38 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Хърватия eu 3,31 лв. +0,01 3,59 лв. +0,01 2,00 лв. +0,01
Кипър eu 3,56 лв. +0,01 3,86 лв. +0,01
Чехия eu 3,61 лв. +0,01 3,69 лв. +0,01 1,57 лв. +0,01
Дания eu 4,51 лв. +0,01 4,28 лв. +0,01
Естония eu 4,05 лв. +0,01 3,75 лв. +0.00 1,82 лв. +0,01
Финландия eu 4,75 лв. +0,01 4,73 лв. +0,01
Франция eu 3,91 лв. +0,01 4,06 лв. +0,01 1,69 лв. +0.00
Грузия 2,46 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Германия eu 3,78 лв. +0,01 4,03 лв. +0,01 1,96 лв. +0,01
Гърция eu 4,53 лв. +0,01 4,02 лв. +0,01 2,16 лв. +0.00
Унгария eu 3,33 лв. +0,01 3,54 лв. +0,01 1,87 лв. +0,01
Исландия 4,53 лв. +0,02 4,48 лв. +0,02
Ирландия eu 3,98 лв. +0,01 3,99 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,88 лв. +0,01 3,84 лв. +0,01 1,61 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,92 лв. +0,01 3,98 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Литва eu 3,79 лв. +0,01 3,77 лв. +0,01 1,64 лв. +0,01
Люксембург eu 3,62 лв. +0,01 3,75 лв. +0,01 1,50 лв. +0,01
Северна Македония 2,98 лв. +0.00 3,03 лв. +0,01 1,63 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0,01 2,37 лв. +0,01
Молдова 3,03 лв. +0,01 2,99 лв. +0,01 1,64 лв. +0.00
Черна гора 3,35 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,42 лв. +0,01 3,96 лв. +0,01 2,15 лв. +0,01
Норвегия 4,80 лв. +0,01 4,72 лв. +0,01 2,66 лв. +0.00
Полша eu 3,11 лв. +0,01 3,26 лв. +0,01 1,46 лв. +0,01
Португалия eu 4,03 лв. +0,01 3,99 лв. +0,01 1,86 лв. +0,01
Румъния eu 3,28 лв. +0,01 3,55 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Русия 1,66 лв. +0,01 1,73 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Сърбия 3,18 лв. +0.00 3,43 лв. +0,01 1,91 лв. +0,01
Словакия eu 3,63 лв. +0,01 3,64 лв. +0,01 1,73 лв. +0,01
Словения eu 3,34 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Испания eu 3,97 лв. +0,01 3,96 лв. +0,01 2,03 лв. +0,01
Швеция eu 4,09 лв. +0,02 4,66 лв. -0,08 2,51 лв. +0,02
Швейцария 4,21 лв. +0.00 4,44 лв. +0,01 1,99 лв. +0,01
Турция 2,87 лв. +0.00 3,04 лв. -0,09 1,35 лв. +0,01
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,86 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 2,57 лв. +0,01
Великобритания eu 4,10 лв. +0,01 4,34 лв. +0,01 1,66 лв. +0,01