<< Ноември 2021 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 2,045€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,915€/л 
2  A95: 2,048€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,915€/л 
3  A95: 2,049€/л
 ДИЗ: 1,709€/л
 ГАЗ: 0,923€/л 
4  A95: 2,054€/л
 ДИЗ: 1,713€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
5  A95: 2,057€/л
 ДИЗ: 1,713€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
6  A95: 2,055€/л
 ДИЗ: 1,709€/л
 ГАЗ: 0,923€/л 
7  A95: 2,057€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
8  A95: 2,058€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
9  A95: 2,059€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
10  A95: 2,058€/л
 ДИЗ: 1,709€/л
 ГАЗ: 0,924€/л 
11  A95: 2,065€/л
 ДИЗ: 1,713€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
12  A95: 2,068€/л
 ДИЗ: 1,715€/л
 ГАЗ: 0,925€/л 
13  A95: 2,069€/л
 ДИЗ: 1,712€/л
 ГАЗ: 0,933€/л 
14  A95: 2,072€/л
 ДИЗ: 1,716€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
15  A95: 2,074€/л
 ДИЗ: 1,716€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
16  A95: 2,076€/л
 ДИЗ: 1,716€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
17  A95: 2,079€/л
 ДИЗ: 1,714€/л
 ГАЗ: 0,933€/л 
18  A95: 2,084€/л
 ДИЗ: 1,718€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
19  A95: 2,086€/л
 ДИЗ: 1,719€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
20  A95: 2,084€/л
 ДИЗ: 1,720€/л
 ГАЗ: 0,933€/л 
21  A95: 2,086€/л
 ДИЗ: 1,720€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
22  A95: 2,087€/л
 ДИЗ: 1,720€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
23  A95: 2,088€/л
 ДИЗ: 1,720€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
24  A95: 2,085€/л
 ДИЗ: 1,720€/л
 ГАЗ: 0,933€/л 
25  A95: 2,088€/л
 ДИЗ: 1,719€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
26  A95: 2,088€/л
 ДИЗ: 1,718€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
27  A95: 2,083€/л
 ДИЗ: 1,718€/л
 ГАЗ: 0,933€/л 
28  A95: 2,087€/л
 ДИЗ: 1,718€/л
 ГАЗ: 0,935€/л 
29  A95: 2,086€/л
 ДИЗ: 1,718€/л
 ГАЗ: 0,935€/л
30