Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0,01 2,22 лв. +0,01 0,71 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Армения 1,21 лв. +0.00 1,14 лв. +0,01 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,30 лв. +0,01 2,24 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,81 лв. +0.00 2,87 лв. +0,01 1,20 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 1,99 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
България eu 1,98 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,25 лв. +0,02 2,32 лв. +0,01
Чехия eu 2,17 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Дания eu 2,96 лв. +0,01 2,58 лв. +0,01
Естония eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,08 лв. -0,01 2,88 лв. -0,01
Франция eu 2,93 лв. +0,01 2,72 лв. +0.00 1,70 лв. +0,01
Грузия 1,26 лв. +0,01 1,24 лв. +0,01 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,84 лв. +0.00 2,56 лв. +0,01 1,34 лв. +0,01
Гърция eu 3,07 лв. +0,01 2,56 лв. +0,01 1,64 лв. +0,01
Унгария eu 2,22 лв. +0,01 2,29 лв. +0.00 1,32 лв. +0,01
Исландия 2,85 лв. +0,01 2,73 лв. +0.00
Ирландия eu 2,63 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,06 лв. +0.00 2,82 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0,01 2,27 лв. +0,01 1,13 лв. +0,01
Литва eu 2,31 лв. +0,01 2,21 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Люксембург eu 2,43 лв. +0,01 2,25 лв. +0,01 1,20 лв. +0,01
Северна Македония 2,07 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 1,04 лв. +0,01
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0,01
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,50 лв. +0,01 2,86 лв. +0,01 1,62 лв. +0,01
Норвегия 3,15 лв. +0.00 2,92 лв. +0,01 1,57 лв. +0.00
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Португалия eu 3,10 лв. +0,01 2,78 лв. +0,01 1,39 лв. +0,01
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0,01 1,01 лв. +0,01
Русия 1,07 лв. +0,01 1,07 лв. +0,01 0,58 лв. +0,01
Сърбия 2,40 лв. +0.00 2,53 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
Словакия eu 2,57 лв. +0,01 2,27 лв. +0,01 1,12 лв. +0,01
Словения eu 2,20 лв. +0,01 2,29 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Испания eu 2,52 лв. +0,01 2,29 лв. +0,01 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,97 лв. +0,01 3,04 лв. +0,01 2,16 лв. +0,02
Швейцария 2,75 лв. +0,01 2,90 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Турция 1,61 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
САЩ 1,14 лв. +0,01 1,28 лв. +0,01
Украйна 1,63 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01 0,90 лв. +0,01
Великобритания eu 2,76 лв. +0,01 2,85 лв. +0,01 1,48 лв. +0,01