Класация по области за 23 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,32¢

-1,08¢

-0,01¢

-2,410

2 =

Gelderland

-0,99¢

-0,85¢

-0,09¢

-1,927

3 +1

Utrecht

-0,78¢

-1,06¢

0,06¢

-1,788

4 -1

Overijssel

-0,60¢

-0,70¢

-0,44¢

-1,736

5 =

Groningen

-0,80¢

-0,78¢

-0,05¢

-1,628

6 =

Friesland

-0,07¢

-0,54¢

-0,24¢

-0,846

7 =

Zeeland

-0,11¢

-0,31¢

0,00¢

-0,421

8 =

North Holland

0,26¢

0,15¢

-0,03¢

0,369

9 =

South Holland

0,36¢

0,24¢

0,12¢

0,722

10 =

Limburg

0,41¢

0,81¢

0,00¢

1,215

11 =
North Brabant
0,80¢
0,75¢
-0,03¢
1,520
12 =
Flevoland
1,62¢
1,46¢
0,00¢
3,077

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.