Класация по области за 24 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,23¢

-1,06¢

0,00¢

-2,297

2 =

Gelderland

-1,17¢

-1,02¢

-0,08¢

-2,268

3 =

Utrecht

-0,85¢

-0,97¢

-0,03¢

-1,837

4 +1

Groningen

-0,77¢

-0,87¢

-0,04¢

-1,686

5 -1

Overijssel

-0,59¢

-0,63¢

-0,42¢

-1,643

6 =

Friesland

0,18¢

-0,26¢

-0,22¢

-0,305

7 =

Zeeland

0,20¢

0,07¢

0,00¢

0,268

8 =

North Holland

0,25¢

0,06¢

-0,03¢

0,280

9 =

South Holland

0,51¢

0,44¢

0,12¢

1,075

10 =

Limburg

0,51¢

0,97¢

0,00¢

1,481

11 =
North Brabant
0,85¢
0,93¢
-0,03¢
1,758
12 =
Flevoland
1,61¢
1,81¢
0,00¢
3,418

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.