Класация по области за 28 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Utrecht

-0,60¢

-0,65¢

0,00¢

-1,251

2 =

Gelderland

-0,50¢

-0,43¢

0,00¢

-0,933

3 =

Zeeland

-0,33¢

-0,44¢

0,00¢

-0,768

4 =

Limburg

-0,43¢

-0,31¢

0,00¢

-0,747

5 =

Groningen

-0,19¢

-0,38¢

0,00¢

-0,569

6 =

Overijssel

-0,07¢

-0,24¢

-0,17¢

-0,480

7 =

South Holland

-0,11¢

-0,10¢

0,00¢

-0,213

8 =

Drenthe

0,13¢

0,23¢

0,00¢

0,364

9 =

North Brabant

0,23¢

0,21¢

0,00¢

0,439

10 =

North Holland

0,43¢

0,32¢

0,00¢

0,752

11 =
Flevoland
0,46¢
0,53¢
0,00¢
0,987
12 =
Friesland
0,47¢
0,54¢
0,00¢
1,010

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.