Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Utrecht

-0,48¢

-0,72¢

0,00¢

-1,193

2 =

Gelderland

-0,42¢

-0,40¢

0,00¢

-0,822

3 +2

Zeeland

-0,23¢

-0,39¢

0,00¢

-0,619

4 =

Limburg

-0,27¢

-0,31¢

0,00¢

-0,581

5 -2

Groningen

-0,21¢

-0,33¢

0,00¢

-0,537

6 =

Overijssel

-0,04¢

-0,30¢

-0,17¢

-0,508

7 =

South Holland

-0,03¢

-0,11¢

0,00¢

-0,134

8 =

Drenthe

0,15¢

0,28¢

0,00¢

0,432

9 =

North Brabant

0,26¢

0,24¢

0,00¢

0,495

10 =

North Holland

0,43¢

0,24¢

0,00¢

0,670

11 =
Flevoland
0,28¢
0,43¢
0,00¢
0,715
12 =
Friesland
0,46¢
0,46¢
0,00¢
0,924

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.