Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,72¢

-0,79¢

0,00¢

-1,506

2 =

Limburg

-0,67¢

-0,54¢

0,00¢

-1,217

3 =

Utrecht

-0,40¢

-0,45¢

0,00¢

-0,856

4 =

South Holland

-0,35¢

-0,05¢

0,00¢

-0,403

5 =

Gelderland

-0,17¢

-0,23¢

0,00¢

-0,402

6 =

Overijssel

0,05¢

0,00¢

-0,17¢

-0,125

7 =

North Brabant

0,05¢

0,06¢

0,00¢

0,107

8 =

Groningen

0,19¢

0,11¢

0,00¢

0,300

9 =

Flevoland

0,24¢

0,18¢

0,00¢

0,426

10 =

North Holland

0,51¢

0,50¢

0,00¢

1,007

11 =
Drenthe
0,69¢
0,37¢
0,00¢
1,064
12 =
Friesland
0,76¢
0,60¢
0,00¢
1,363

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.