Класация по области за 16 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,72¢

-0,66¢

0,00¢

-1,379

2 =

Limburg

-0,68¢

-0,45¢

0,00¢

-1,133

3 =

Utrecht

-0,39¢

-0,46¢

0,00¢

-0,853

4 =

South Holland

-0,34¢

-0,08¢

0,00¢

-0,419

5 =

Gelderland

-0,16¢

-0,22¢

0,00¢

-0,372

6 =

Overijssel

0,04¢

0,01¢

-0,17¢

-0,128

7 =

North Brabant

0,06¢

0,13¢

0,00¢

0,188

8 =

Groningen

0,22¢

0,14¢

0,00¢

0,359

9 =

Flevoland

0,22¢

0,17¢

0,00¢

0,397

10 +1

Drenthe

0,67¢

0,34¢

0,00¢

1,004

11 -1
North Holland
0,50¢
0,53¢
0,00¢
1,030
12 =
Friesland
0,71¢
0,63¢
0,00¢
1,336

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.