Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,23¢

-1,07¢

-0,12¢

-2,416

2 =

Gelderland

-1,03¢

-1,32¢

-0,05¢

-2,398

3 =

Overijssel

-0,80¢

-0,80¢

-0,37¢

-1,965

4 =

Groningen

-0,70¢

-0,84¢

-0,09¢

-1,637

5 =

Utrecht

-0,63¢

-0,83¢

-0,08¢

-1,530

6 =

Friesland

0,07¢

0,10¢

-0,18¢

-0,004

7 +1

North Holland

0,17¢

0,09¢

-0,03¢

0,229

8 -1

Zeeland

0,11¢

0,27¢

0,00¢

0,377

9 =

Limburg

0,31¢

0,60¢

-0,04¢

0,871

10 =

South Holland

0,35¢

0,85¢

0,08¢

1,276

11 =
North Brabant
0,86¢
1,00¢
-0,04¢
1,815
12 =
Flevoland
0,77¢
1,39¢
0,00¢
2,167

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.