Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,16¢

-1,22¢

-0,13¢

-2,507

2 =

Gelderland

-1,01¢

-1,07¢

-0,05¢

-2,134

3 =

Overijssel

-0,71¢

-0,92¢

-0,37¢

-2,012

4 =

Groningen

-0,62¢

-1,00¢

-0,10¢

-1,719

5 =

Utrecht

-0,62¢

-0,68¢

0,02¢

-1,281

6 =

Friesland

0,17¢

-0,10¢

-0,19¢

-0,119

7 +1

Zeeland

0,12¢

-0,16¢

0,00¢

-0,043

8 -1

North Holland

0,24¢

0,14¢

-0,03¢

0,356

9 =

Limburg

0,31¢

0,24¢

-0,04¢

0,508

10 =

South Holland

0,46¢

0,52¢

0,08¢

1,062

11 =
North Brabant
0,90¢
0,85¢
-0,05¢
1,706
12 =
Flevoland
0,94¢
1,06¢
0,00¢
1,997

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.