Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Gelderland

-1,58¢

-1,31¢

-0,04¢

-2,930

2 =

Drenthe

-1,24¢

-1,46¢

-0,12¢

-2,817

3 +1

Overijssel

-0,63¢

-1,01¢

-0,30¢

-1,942

4 +1

Groningen

-0,76¢

-0,78¢

-0,08¢

-1,617

5 -2

Utrecht

-0,81¢

-0,71¢

0,03¢

-1,493

6 =

Limburg

0,24¢

0,22¢

-0,04¢

0,420

7 =

Friesland

0,39¢

0,50¢

-0,27¢

0,613

8 +1

Zeeland

0,49¢

0,22¢

0,00¢

0,706

9 -1

North Holland

0,29¢

0,57¢

-0,03¢

0,836

10 =

South Holland

0,56¢

0,78¢

0,02¢

1,357

11 =
North Brabant
1,06¢
0,90¢
-0,04¢
1,922
12 =
Flevoland
1,31¢
0,90¢
0,00¢
2,210

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.