Класация по области за 12 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Gelderland

-1,71¢

-1,42¢

-0,04¢

-3,165

2 =

Drenthe

-1,08¢

-1,26¢

-0,11¢

-2,454

3 +2

Utrecht

-1,03¢

-0,78¢

-0,06¢

-1,871

4 -1

Overijssel

-0,70¢

-0,86¢

-0,29¢

-1,861

5 -1

Groningen

-0,68¢

-0,66¢

-0,08¢

-1,419

6 =

Limburg

0,43¢

0,45¢

-0,04¢

0,843

7 +1

Friesland

0,50¢

0,61¢

-0,26¢

0,853

8 +1

North Holland

0,33¢

0,58¢

-0,03¢

0,881

9 -2

Zeeland

0,63¢

0,34¢

0,00¢

0,972

10 =

South Holland

0,70¢

0,91¢

0,02¢

1,628

11 +1
North Brabant
1,10¢
0,96¢
-0,04¢
2,017
12 -1
Flevoland
1,44¢
1,06¢
0,00¢
2,500

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.