Класация по области за 19 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,29¢

-0,68¢

-1,69¢

-2,662

2 =

Gelderland

-0,85¢

-0,48¢

-0,53¢

-1,861

3 =

Zeeland

-0,39¢

-0,44¢

-1,02¢

-1,853

4 +1

Limburg

-0,21¢

-0,20¢

-0,93¢

-1,335

5 -1

Utrecht

-0,49¢

-0,54¢

-0,24¢

-1,274

6 =

Overijssel

-0,47¢

-0,28¢

-0,34¢

-1,080

7 =

Flevoland

0,18¢

0,37¢

-0,69¢

-0,141

8 =

South Holland

-0,16¢

-0,02¢

0,14¢

-0,038

9 =

Drenthe

0,50¢

0,61¢

-0,30¢

0,805

10 =

North Brabant

0,36¢

0,41¢

0,32¢

1,093

11 =
North Holland
0,63¢
0,31¢
0,78¢
1,719
12 =
Friesland
0,76¢
0,66¢
1,01¢
2,428

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.