Класация по области за 20 октомври 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,31¢

-0,66¢

-1,69¢

-2,662

2 +1

Zeeland

-0,45¢

-0,49¢

-1,02¢

-1,955

3 -1

Gelderland

-0,87¢

-0,53¢

-0,53¢

-1,925

4 =

Limburg

-0,25¢

-0,24¢

-0,93¢

-1,414

5 =

Utrecht

-0,43¢

-0,55¢

-0,24¢

-1,223

6 =

Overijssel

-0,54¢

-0,34¢

-0,34¢

-1,221

7 =

Flevoland

0,03¢

0,31¢

-0,69¢

-0,344

8 =

South Holland

-0,18¢

-0,02¢

0,14¢

-0,069

9 =

Drenthe

0,46¢

0,64¢

-0,30¢

0,791

10 =

North Brabant

0,34¢

0,38¢

0,32¢

1,037

11 =
North Holland
0,51¢
0,30¢
0,78¢
1,593
12 =
Friesland
0,77¢
0,67¢
1,01¢
2,461

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.