Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Overijssel

-0,91¢

-1,78¢

-0,22¢

-2,911

2 =

Groningen

-1,74¢

-0,64¢

-0,03¢

-2,420

3 =

Utrecht

-1,75¢

-0,50¢

-0,12¢

-2,366

4 =

Drenthe

-1,59¢

-0,41¢

-0,06¢

-2,057

5 +1

Gelderland

-1,10¢

0,05¢

0,02¢

-1,029

6 -1

Limburg

-0,71¢

-0,26¢

0,03¢

-0,937

7 =

Flevoland

-0,58¢

0,25¢

-0,01¢

-0,337

8 =

North Holland

0,74¢

-0,50¢

-0,06¢

0,181

9 =

Friesland

0,42¢

-0,05¢

-0,07¢

0,303

10 =

Zeeland

1,01¢

-0,14¢

-0,04¢

0,840

11 =
North Brabant
1,18¢
0,97¢
-0,01¢
2,139
12 =
South Holland
1,20¢
1,01¢
0,03¢
2,234

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.