Класация по области за 10 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-2,61¢

-1,95¢

-0,01¢

-4,567

2 =

Gelderland

-2,07¢

-1,87¢

-0,01¢

-3,952

3 +1

Utrecht

-1,31¢

-1,25¢

-0,04¢

-2,603

4 +1

Groningen

-1,09¢

-1,07¢

-0,20¢

-2,359

5 -2

Overijssel

-0,84¢

-0,97¢

-0,36¢

-2,171

6 =

Friesland

0,36¢

0,12¢

-0,24¢

0,242

7 =

Limburg

0,38¢

0,27¢

0,04¢

0,688

8 =

Zeeland

0,76¢

0,43¢

0,00¢

1,192

9 =

North Holland

0,77¢

0,47¢

-0,03¢

1,204

10 =

South Holland

0,90¢

0,99¢

0,12¢

2,010

11 +1
Flevoland
1,39¢
0,94¢
0,00¢
2,328
12 -1
North Brabant
1,26¢
1,25¢
-0,02¢
2,502

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.