Класация по области за 17 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,18¢

-1,13¢

-0,01¢

-2,333

2 +1

Gelderland

-1,18¢

-0,92¢

-0,06¢

-2,165

3 +1

Utrecht

-0,86¢

-0,88¢

-0,06¢

-1,798

4 -2

Overijssel

-0,50¢

-0,76¢

-0,36¢

-1,621

5 =

Groningen

-0,78¢

-0,65¢

-0,06¢

-1,488

6 =

Friesland

-0,01¢

0,13¢

-0,26¢

-0,144

7 =

Zeeland

0,30¢

-0,02¢

0,00¢

0,275

8 +1

North Holland

0,49¢

0,33¢

-0,04¢

0,784

9 -1

Limburg

0,38¢

0,50¢

0,00¢

0,877

10 =

South Holland

0,57¢

0,70¢

0,12¢

1,379

11 =
North Brabant
0,69¢
0,85¢
-0,04¢
1,504
12 =
Flevoland
0,85¢
1,38¢
0,00¢
2,231

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.