Класация по области за 3 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,54¢

-1,40¢

0,00¢

-2,937

2 +1

Gelderland

-1,10¢

-0,90¢

-0,09¢

-2,086

3 -1

Overijssel

-0,74¢

-0,78¢

-0,44¢

-1,958

4 =

Utrecht

-0,68¢

-0,94¢

-0,03¢

-1,643

5 =

Groningen

-0,65¢

-0,69¢

-0,04¢

-1,386

6 =

Friesland

-0,01¢

-0,33¢

-0,22¢

-0,554

7 =

Zeeland

0,02¢

-0,02¢

0,00¢

0,000

8 =

North Holland

0,44¢

0,19¢

-0,03¢

0,602

9 +1

Limburg

0,38¢

0,66¢

0,00¢

1,049

10 -1

South Holland

0,71¢

0,64¢

0,12¢

1,471

11 =
North Brabant
0,79¢
0,92¢
-0,03¢
1,676
12 =
Flevoland
1,47¢
1,73¢
0,00¢
3,203

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.