Класация по области за 16 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,28¢

-0,79¢

-0,01¢

-2,081

2 +1

Groningen

-0,95¢

-0,98¢

-0,05¢

-1,987

3 +1

Gelderland

-0,99¢

-0,76¢

-0,06¢

-1,808

4 -2

Overijssel

-0,68¢

-0,57¢

-0,37¢

-1,623

5 +1

Utrecht

-0,54¢

-0,91¢

-0,04¢

-1,487

6 -1

Friesland

-0,11¢

-0,25¢

-0,24¢

-0,596

7 +1

North Holland

0,28¢

-0,11¢

-0,03¢

0,136

8 -1

Zeeland

0,35¢

0,24¢

0,00¢

0,591

9 =

South Holland

0,56¢

0,40¢

0,12¢

1,083

10 =

Limburg

0,47¢

0,75¢

0,00¢

1,226

11 =
North Brabant
0,82¢
0,89¢
-0,03¢
1,671
12 =
Flevoland
0,97¢
1,41¢
0,00¢
2,382

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.