Класация по области за 13 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Zeeland

-0,67¢

-0,85¢

0,00¢

-1,515

2 =

Limburg

-0,67¢

-0,73¢

0,00¢

-1,401

3 =

Utrecht

-0,37¢

-0,43¢

0,00¢

-0,807

4 =

South Holland

-0,37¢

-0,14¢

0,00¢

-0,506

5 =

Gelderland

-0,20¢

-0,23¢

0,00¢

-0,421

6 =

Overijssel

0,03¢

0,05¢

-0,17¢

-0,096

7 =

North Brabant

0,02¢

0,03¢

0,00¢

0,045

8 +1

Flevoland

0,30¢

0,06¢

0,00¢

0,359

9 -1

Groningen

0,23¢

0,13¢

0,00¢

0,360

10 =

North Holland

0,50¢

0,58¢

0,00¢

1,087

11 =
Drenthe
0,71¢
0,45¢
0,00¢
1,154
12 =
Friesland
0,77¢
0,72¢
0,00¢
1,486

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.