Класация по области за 14 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Gelderland

-0,43¢

-1,02¢

-0,08¢

-1,532

2 =

Overijssel

-0,19¢

-0,77¢

-0,40¢

-1,355

3 =

Groningen

-0,27¢

-0,84¢

-0,13¢

-1,237

4 =

Drenthe

0,15¢

-0,92¢

-0,15¢

-0,919

5 =

Utrecht

-0,24¢

-0,60¢

-0,02¢

-0,859

6 +1

Zeeland

-0,52¢

0,22¢

0,00¢

-0,294

7 -1

Limburg

-0,61¢

0,40¢

-0,04¢

-0,257

8 =

North Holland

0,30¢

0,24¢

-0,04¢

0,504

9 =

Friesland

0,50¢

0,13¢

0,10¢

0,729

10 =

South Holland

0,04¢

0,80¢

0,07¢

0,906

11 =
North Brabant
0,25¢
0,86¢
-0,05¢
1,055
12 =
Flevoland
0,27¢
1,21¢
0,00¢
1,479

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.