Класация по области за 23 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,28¢

-1,02¢

-0,13¢

-2,420

2 =

Gelderland

-1,03¢

-0,71¢

-0,05¢

-1,788

3 =

Overijssel

-0,62¢

-0,78¢

-0,37¢

-1,774

4 =

Groningen

-0,71¢

-0,82¢

-0,10¢

-1,624

5 =

Utrecht

-0,43¢

-0,21¢

0,02¢

-0,618

6 =

Zeeland

0,03¢

-0,45¢

0,00¢

-0,421

7 =

Friesland

0,27¢

0,04¢

-0,19¢

0,126

8 =

Limburg

0,10¢

0,14¢

-0,04¢

0,209

9 =

North Holland

0,47¢

0,37¢

-0,03¢

0,805

10 =

South Holland

0,53¢

0,60¢

0,08¢

1,214

11 =
Flevoland
0,98¢
0,49¢
0,00¢
1,472
12 =
North Brabant
0,88¢
0,66¢
-0,05¢
1,496

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.