Класация по области за 23 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,87¢

-0,52¢

-1,64¢

-3,027

2 =

Zeeland

-0,56¢

-0,72¢

-1,01¢

-2,298

3 =

Gelderland

-0,85¢

-0,73¢

-0,49¢

-2,067

4 =

Limburg

-0,27¢

-0,47¢

-0,89¢

-1,623

5 =

Utrecht

-0,65¢

-0,40¢

-0,19¢

-1,232

6 =

Overijssel

-0,35¢

-0,08¢

-0,30¢

-0,730

7 =

Flevoland

0,32¢

-0,22¢

-0,65¢

-0,544

8 =

South Holland

-0,16¢

-0,09¢

0,18¢

-0,072

9 =

Drenthe

0,21¢

0,60¢

-0,29¢

0,524

10 =

North Brabant

0,55¢

0,33¢

0,35¢

1,237

11 =
North Holland
0,81¢
0,74¢
0,79¢
2,342
12 =
Friesland
1,03¢
0,44¢
1,02¢
2,484

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.