Класация по области за 20 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,78¢

-0,58¢

-1,64¢

-3,004

2 =

Zeeland

-0,72¢

-0,99¢

-1,01¢

-2,723

3 =

Gelderland

-0,96¢

-0,91¢

-0,49¢

-2,357

4 =

Limburg

-0,34¢

-0,65¢

-0,89¢

-1,871

5 =

Utrecht

-0,90¢

-0,77¢

-0,19¢

-1,856

6 =

Overijssel

-0,51¢

-0,35¢

-0,30¢

-1,157

7 =

Flevoland

0,36¢

-0,20¢

-0,65¢

-0,490

8 =

South Holland

-0,18¢

-0,16¢

0,18¢

-0,165

9 =

Drenthe

0,17¢

0,31¢

-0,29¢

0,194

10 =

North Brabant

0,45¢

0,15¢

0,35¢

0,952

11 =
North Holland
0,66¢
0,46¢
0,79¢
1,918
12 =
Friesland
0,97¢
0,27¢
1,02¢
2,252

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.