Класация по области за 17 юли 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-0,93¢

-0,69¢

-1,64¢

-3,256

2 =

Zeeland

-0,99¢

-0,46¢

-1,01¢

-2,466

3 =

Gelderland

-0,91¢

-0,59¢

-0,49¢

-1,996

4 =

Limburg

-0,34¢

-0,40¢

-0,89¢

-1,623

5 =

Utrecht

-0,87¢

-0,49¢

-0,19¢

-1,543

6 +1

Overijssel

-0,17¢

0,02¢

-0,30¢

-0,455

7 -1

Flevoland

0,35¢

0,01¢

-0,65¢

-0,292

8 =

South Holland

-0,16¢

0,19¢

0,18¢

0,210

9 =

Drenthe

0,22¢

0,53¢

-0,29¢

0,463

10 =

North Brabant

0,58¢

0,39¢

0,35¢

1,321

11 =
North Holland
0,71¢
0,56¢
0,79¢
2,065
12 =
Friesland
0,69¢
0,52¢
1,02¢
2,228

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.