Класация по области за 22 май 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,98¢

-0,80¢

-1,64¢

-4,419

2 =

Flevoland

-1,06¢

-0,22¢

-0,65¢

-1,924

3 =

Gelderland

-0,79¢

-0,36¢

-0,49¢

-1,644

4 =

Zeeland

-0,16¢

-0,07¢

-1,01¢

-1,244

5 +1

Limburg

0,08¢

-0,20¢

-0,89¢

-1,010

6 -1

Overijssel

-0,60¢

0,04¢

-0,30¢

-0,862

7 =

Utrecht

-0,55¢

0,37¢

-0,19¢

-0,375

8 =

Drenthe

0,16¢

-0,07¢

-0,29¢

-0,197

9 =

South Holland

0,11¢

0,40¢

0,18¢

0,682

10 =

North Brabant

0,15¢

0,46¢

0,35¢

0,955

11 =
Friesland
0,56¢
0,20¢
1,02¢
1,785
12 =
North Holland
0,70¢
0,57¢
0,79¢
2,059

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.