Класация по области за 19 март 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,06¢

-0,92¢

-1,64¢

-3,616

2 =

Zeeland

-0,73¢

-0,58¢

-1,01¢

-2,315

3 =

Gelderland

-0,93¢

-0,61¢

-0,49¢

-2,031

4 =

Flevoland

0,13¢

-0,79¢

-0,65¢

-1,304

5 =

Limburg

-0,08¢

-0,21¢

-0,89¢

-1,174

6 =

Utrecht

-0,38¢

-0,40¢

-0,19¢

-0,966

7 =

Overijssel

-0,23¢

-0,12¢

-0,30¢

-0,659

8 =

Drenthe

-0,03¢

-0,20¢

-0,29¢

-0,522

9 =

South Holland

-0,17¢

0,09¢

0,18¢

0,100

10 =

North Brabant

0,58¢

0,51¢

0,35¢

1,445

11 =
Friesland
0,65¢
0,29¢
1,02¢
1,961
12 =
North Holland
0,62¢
0,70¢
0,79¢
2,113

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.