Класация по области за 12 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-1,66¢

-1,22¢

-1,68¢

-4,556

2 =

Zeeland

-0,44¢

-0,30¢

-1,05¢

-1,792

3 =

Flevoland

-0,77¢

-0,30¢

-0,67¢

-1,748

4 =

Gelderland

-0,59¢

-0,34¢

-0,53¢

-1,462

5 =

Limburg

-0,09¢

-0,12¢

-0,92¢

-1,127

6 +1

Utrecht

-0,20¢

-0,45¢

-0,22¢

-0,866

7 -1

Drenthe

-0,31¢

-0,14¢

-0,31¢

-0,761

8 =

Overijssel

-0,35¢

-0,04¢

-0,33¢

-0,722

9 =

South Holland

0,20¢

-0,03¢

0,14¢

0,318

10 =

North Brabant

0,51¢

0,55¢

0,33¢

1,385

11 =
Friesland
0,48¢
0,11¢
0,99¢
1,573
12 =
North Holland
0,80¢
0,52¢
0,76¢
2,077

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.