Класация по области за 19 ноември 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Холандия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Groningen

-2,17¢

-1,23¢

-1,64¢

-5,043

2 =

Zeeland

-0,69¢

-0,26¢

-0,97¢

-1,918

3 =

Flevoland

-0,91¢

-0,27¢

-0,65¢

-1,827

4 =

Gelderland

-0,45¢

-0,55¢

-0,48¢

-1,482

5 =

Limburg

-0,08¢

-0,29¢

-0,89¢

-1,268

6 =

Overijssel

-0,61¢

-0,24¢

-0,31¢

-1,153

7 =

Drenthe

-0,80¢

0,28¢

-0,31¢

-0,832

8 =

Utrecht

-0,30¢

-0,18¢

-0,01¢

-0,494

9 =

South Holland

0,31¢

0,20¢

0,18¢

0,688

10 =

Friesland

0,24¢

-0,10¢

1,02¢

1,160

11 =
North Brabant
0,43¢
0,56¢
0,35¢
1,340
12 =
North Holland
0,86¢
0,59¢
0,79¢
2,234

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.