<< Декември 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
   
1  A95: 1,582€/л
 ДИЗ: 1,267€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
2  A95: 1,582€/л
 ДИЗ: 1,267€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
3  A95: 1,583€/л
 ДИЗ: 1,268€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
4  A95: 1,585€/л
 ДИЗ: 1,271€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
5  A95: 1,586€/л
 ДИЗ: 1,271€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
6  A95: 1,586€/л
 ДИЗ: 1,272€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
7  A95: 1,588€/л
 ДИЗ: 1,273€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
8  A95: 1,598€/л
 ДИЗ: 1,271€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
9  A95: 1,599€/л
 ДИЗ: 1,271€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
10  A95: 1,593€/л
 ДИЗ: 1,276€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
11  A95: 1,590€/л
 ДИЗ: 1,277€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
12  A95: 1,590€/л
 ДИЗ: 1,279€/л
 ГАЗ: 0,668€/л 
13  A95: 1,590€/л
 ДИЗ: 1,278€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
14  A95: 1,591€/л
 ДИЗ: 1,283€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
15  A95: 1,597€/л
 ДИЗ: 1,289€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
16  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,294€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
17  A95: 1,601€/л
 ДИЗ: 1,295€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
18  A95: 1,605€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
19  A95: 1,605€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
20  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
21  A95: 1,606€/л
 ДИЗ: 1,298€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
22  A95: 1,608€/л
 ДИЗ: 1,300€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
23  A95: 1,611€/л
 ДИЗ: 1,304€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
24  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
25  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
26  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
27  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
28  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
29  A95: 1,613€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
30  A95: 1,614€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,667€/л 
31  A95: 1,614€/л
 ДИЗ: 1,307€/л
 ГАЗ: 0,667€/л