Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,27 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Армения 1,31 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
Австрия eu 2,45 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,23 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Белгия eu 2,94 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,11 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
България eu 2,10 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Хърватия eu 2,65 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,39 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Чехия eu 2,42 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Дания eu 3,06 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00
Естония eu 2,70 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Финландия eu 3,22 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Франция eu 3,05 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,38 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Германия eu 2,93 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Гърция eu 3,15 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Унгария eu 2,37 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Исландия 2,90 лв. +0,01 2,77 лв. +0.00
Ирландия eu 2,86 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,17 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,54 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Литва eu 2,45 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Люксембург eu 2,55 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Северна Македония 2,17 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,82 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Черна гора 2,54 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,62 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Норвегия 3,21 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Полша eu 2,26 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Португалия eu 3,24 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Румъния eu 2,00 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Русия 1,07 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 2,54 лв. +0,01 2,61 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Словения eu 2,32 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,64 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Швеция eu 3,05 лв. +0.00 3,10 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00
Швейцария 2,89 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Турция 1,36 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
САЩ 1,26 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Украйна 1,70 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Великобритания eu 2,86 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00