Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,29 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0,01 1,88 лв. +0,01
Армения 1,21 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,29 лв. +0.00 2,23 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,81 лв. +0,01 2,86 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,99 лв. +0,01 1,95 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
България eu 1,98 лв. +0,01 1,98 лв. +0,01 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,52 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,23 лв. +0.00 2,31 лв. +0,01
Чехия eu 2,17 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Дания eu 2,95 лв. +0,01 2,57 лв. -0,01
Естония eu 2,62 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 3,09 лв. +0,06 2,89 лв. +0,06
Франция eu 2,92 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,25 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,84 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,33 лв. +0,02
Гърция eu 3,06 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Унгария eu 2,21 лв. +0.00 2,29 лв. +0,01 1,31 лв. +0.00
Исландия 2,84 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00
Ирландия eu 2,63 лв. +0,01 2,46 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,06 лв. +0,01 2,81 лв. +0,01 1,26 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,47 лв. +0,01 2,26 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0.00 2,21 лв. +0,01 1,17 лв. +0,01
Люксембург eu 2,42 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Северна Македония 2,07 лв. +0.00 1,77 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,69 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,49 лв. +0,01 2,85 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Норвегия 3,15 лв. +0,02 2,91 лв. +0,02 1,57 лв. +0,03
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,10 лв. +0,01 1,05 лв. +0,01
Португалия eu 3,09 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,38 лв. +0,01
Румъния eu 2,08 лв. +0,01 2,07 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,06 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Сърбия 2,40 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Словакия eu 2,56 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Словения eu 2,19 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Испания eu 2,51 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,96 лв. +0,01 3,03 лв. +0,01 2,14 лв. +0,01
Швейцария 2,74 лв. +0.00 2,90 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Турция 1,60 лв. -0,01 1,47 лв. -0,01 0,90 лв. +0.00
САЩ 1,13 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Украйна 1,62 лв. +0.00 1,59 лв. +0,01 0,89 лв. +0.00
Великобритания eu 2,75 лв. +0.00 2,84 лв. +0,01 1,47 лв. +0.00