Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,49 лв. -0,03 2,45 лв. -0,03 1,04 лв. -0,01
Алжир 0,36 лв. -0,01 0,22 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,11 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. -0,10 1,69 лв. -0,09
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,16 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Белгия eu 2,74 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,07 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Хърватия eu 2,45 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Кипър eu 2,32 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00
Чехия eu 2,20 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Дания eu 3,07 лв. +0.00 2,57 лв. +0,03
Египет 0,60 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,21 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,86 лв. -0,02 2,46 лв. -0,02
Франция eu 2,66 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,41 лв. -0,04
Грузия 1,44 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Германия eu 2,70 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Гърция eu 3,24 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,21 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Исландия 3,44 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00
Ирландия eu 2,68 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 3,01 лв. -0,01 3,54 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00
Италия eu 3,05 лв. +0,01 2,75 лв. +0,02 1,17 лв. +0,01
Йордания 1,59 лв. -0,01 0,78 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,24 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,68 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,15 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Люксембург eu 2,26 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,61 лв. -0,01 1,37 лв. -0,01 1,03 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,93 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Холандия eu 3,23 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Норвегия 3,38 лв. +0,01 3,13 лв. +0,01 1,31 лв. +0.00
Полша eu 2,03 лв. +0,02 1,94 лв. +0,01 0,88 лв. +0,01
Португалия eu 2,95 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Румъния eu 2,02 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Русия 1,23 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,30 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,30 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,36 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Швеция eu 2,82 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Швейцария 2,49 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Тунис 1,14 лв. -0,01 0,85 лв. +0.00
Турция 2,51 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
САЩ 1,06 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Украйна 1,71 лв. -0,01 1,52 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Великобритания eu 2,61 лв. -0,01 2,64 лв. -0,01 1,25 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ