Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,49 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Алжир 0,37 лв. +0.00 0,23 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,13 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,17 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01 0,64 лв. +0.00
Белгия eu 2,68 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,15 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
България eu 2,06 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,44 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Кипър eu 2,32 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00
Чехия eu 2,14 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Дания eu 3,02 лв. +0.00 2,55 лв. -0,03
Египет 0,62 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Естония eu 2,05 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,84 лв. -0,03 2,57 лв. -0,02
Франция eu 2,67 лв. +0,02 2,42 лв. +0.00 1,47 лв. +0,03
Грузия 1,51 лв. -0,01 1,51 лв. -0,01
Германия eu 2,62 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Гърция eu 3,03 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Унгария eu 2,23 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 3,25 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00
Ирландия eu 2,64 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Израел 3,11 лв. -0,02 3,67 лв. -0,02 1,61 лв. -0,01
Италия eu 3,06 лв. -0,01 2,76 лв. -0,01 1,21 лв. +0.00
Йордания 1,65 лв. -0,01 0,81 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,39 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Латвия eu 2,24 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,69 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,25 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,20 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Македония 2,07 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,60 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,93 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01
Холандия eu 3,18 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Норвегия 3,44 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Полша eu 2,01 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Португалия eu 2,93 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Румъния eu 2,10 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Русия 1,24 лв. -0,01 1,17 лв. -0,01 0,56 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,28 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Испания eu 2,37 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Швеция eu 2,63 лв. -0,07 2,62 лв. -0,04 1,84 лв. +0.00
Швейцария 2,59 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Тунис 1,25 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Турция 2,57 лв. -0,01 2,25 лв. -0,01 0,80 лв. +0.00
САЩ 1,06 лв. -0,01 1,16 лв. -0,01
Украйна 1,66 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01 0,69 лв. +0.00
Великобритания eu 2,64 лв. -0,03 2,68 лв. -0,04 1,31 лв. +0,02

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ