Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,67 лв. -0,01 2,67 лв. -0,01 0,97 лв. +0.00
Андора 1,96 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Армения 1,26 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00 0,50 лв. +0.00
Австрия eu 2,07 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,17 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Белгия eu 2,58 лв. -0,01 2,55 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,85 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
България eu 1,81 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Хърватия eu 2,29 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Кипър eu 2,12 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Чехия eu 1,99 лв. +0,01 1,92 лв. +0,01 0,89 лв. +0.00
Дания eu 2,64 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00
Естония eu 2,41 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Финландия eu 2,83 лв. -0,01 2,46 лв. +0.00
Франция eu 2,61 лв. +0.00 2,39 лв. -0,01 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,13 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Германия eu 2,41 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Гърция eu 2,76 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Унгария eu 1,96 лв. +0.00 1,98 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Исландия 2,43 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00
Ирландия eu 2,45 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,80 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,14 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Литва eu 1,99 лв. +0.00 1,71 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Люксембург eu 2,07 лв. -0,01 1,84 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Северна Македония 1,86 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Молдова 1,53 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Черна гора 2,23 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,16 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Норвегия 2,76 лв. -0,01 2,61 лв. -0,01 1,29 лв. -0,02
Полша eu 1,87 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Португалия eu 2,84 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Румъния eu 1,78 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Русия 1,01 лв. +0.00 1,01 лв. -0,01 0,53 лв. +0.00
Сърбия 2,25 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Словакия eu 2,31 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Словения eu 1,95 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Испания eu 2,25 лв. +0.00 2,03 лв. -0,01 1,30 лв. +0.00
Швеция eu 2,57 лв. -0,01 2,58 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Швейцария 2,53 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Турция 1,37 лв. +0.00 1,24 лв. -0,01 0,83 лв. +0.00
САЩ 0,95 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Украйна 1,42 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Великобритания eu 2,46 лв. -0,06 2,54 лв. -0,07 1,40 лв. +0,01