Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Utrecht

-1,54¢

-1,24¢

-0,20¢

-2,978

2 =

Gelderland

-1,23¢

-0,99¢

-0,01¢

-2,240

3 =

Limburg

-0,90¢

-0,90¢

0,04¢

-1,761

4 =

Drenthe

-0,74¢

-0,44¢

-0,06¢

-1,234

5 =

Groningen

-0,83¢

-0,30¢

-0,03¢

-1,156

6 =

Overijssel

-0,41¢

-0,13¢

-0,26¢

-0,804

7 =

Flevoland

-0,29¢

-0,18¢

0,00¢

-0,470

8 =

Friesland

0,31¢

-0,17¢

-0,10¢

0,038

9 =

South Holland

0,81¢

0,32¢

0,10¢

1,227

10 =

North Brabant

0,70¢

0,60¢

-0,03¢

1,266

11 =
Zeeland
0,82¢
0,56¢
0,00¢
1,377
12 =
North Holland
1,48¢
1,23¢
-0,02¢
2,688

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.