Класация по области за 30 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,79¢

-1,28¢

-0,01¢

-3,082

2 =

Gelderland

-1,47¢

-1,34¢

0,00¢

-2,812

3 =

Overijssel

-0,98¢

-0,99¢

-0,37¢

-2,333

4 =

Utrecht

-0,86¢

-0,91¢

0,04¢

-1,723

5 =

Groningen

-0,59¢

-0,58¢

-0,21¢

-1,384

6 =

Friesland

0,29¢

-0,35¢

-0,26¢

-0,319

7 +1

Limburg

0,44¢

0,42¢

0,04¢

0,902

8 +1

Zeeland

0,66¢

0,38¢

0,00¢

1,036

9 -2

North Holland

0,69¢

0,52¢

-0,04¢

1,175

10 =

South Holland

0,76¢

0,72¢

0,12¢

1,591

11 =
North Brabant
1,01¢
1,09¢
-0,02¢
2,075
12 =
Flevoland
1,77¢
0,94¢
0,00¢
2,705

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.