Класация по области за 24 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,87¢

-1,01¢

-0,02¢

-2,904

2 +1

Overijssel

-1,06¢

-0,97¢

-0,38¢

-2,405

3 +1

Gelderland

-1,19¢

-0,91¢

-0,01¢

-2,105

4 -2

Groningen

-0,88¢

-0,98¢

-0,22¢

-2,074

5 +1

Utrecht

-0,83¢

-0,33¢

0,03¢

-1,127

6 -1

Friesland

0,11¢

-0,86¢

-0,27¢

-1,029

7 =

Limburg

0,48¢

0,25¢

0,04¢

0,774

8 =

North Holland

0,68¢

0,26¢

-0,04¢

0,909

9 =

Zeeland

0,77¢

0,50¢

0,00¢

1,277

10 =

North Brabant

1,07¢

0,87¢

-0,02¢

1,918

11 =
South Holland
0,97¢
0,95¢
0,11¢
2,031
12 =
Flevoland
1,80¢
0,67¢
0,00¢
2,464

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.