Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,89¢

-1,14¢

-0,02¢

-3,049

2 =

Groningen

-0,95¢

-1,31¢

-0,22¢

-2,474

3 =

Overijssel

-1,24¢

-0,79¢

-0,38¢

-2,405

4 =

Gelderland

-1,30¢

-0,66¢

-0,01¢

-1,967

5 =

Friesland

0,06¢

-1,00¢

-0,27¢

-1,209

6 =

Utrecht

-0,92¢

-0,11¢

0,03¢

-0,996

7 +1

Limburg

0,44¢

0,22¢

0,04¢

0,699

8 -1

North Holland

0,53¢

0,40¢

-0,04¢

0,893

9 =

Zeeland

0,75¢

0,66¢

0,00¢

1,413

10 =

North Brabant

1,02¢

0,99¢

-0,02¢

1,993

11 =
South Holland
0,95¢
1,05¢
0,11¢
2,115
12 =
Flevoland
1,82¢
0,71¢
0,00¢
2,526

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.