Класация по области за 16 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,18¢

-1,33¢

-0,02¢

-2,526

2 +1

Overijssel

-0,60¢

-0,94¢

-0,38¢

-1,919

3 -1

Gelderland

-0,96¢

-0,81¢

-0,07¢

-1,840

4 =

Utrecht

-0,81¢

-1,01¢

0,03¢

-1,800

5 =

Groningen

-0,64¢

-0,61¢

-0,07¢

-1,317

6 =

Friesland

-0,12¢

-0,12¢

-0,28¢

-0,525

7 =

Zeeland

0,05¢

-0,37¢

0,00¢

-0,317

8 +1

Limburg

0,39¢

0,33¢

0,00¢

0,718

9 -1

North Holland

0,52¢

0,35¢

-0,04¢

0,824

10 =

South Holland

0,43¢

0,47¢

0,11¢

1,019

11 =
North Brabant
0,65¢
0,67¢
-0,04¢
1,282
12 =
Flevoland
0,89¢
1,27¢
0,00¢
2,167

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.