Класация по области за 15 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,23¢

-1,38¢

-0,02¢

-2,636

2 =

Gelderland

-1,01¢

-0,83¢

-0,07¢

-1,908

3 +1

Overijssel

-0,60¢

-0,82¢

-0,38¢

-1,800

4 -1

Utrecht

-0,82¢

-0,96¢

0,03¢

-1,752

5 =

Groningen

-0,70¢

-0,63¢

-0,07¢

-1,400

6 =

Friesland

-0,15¢

-0,08¢

-0,28¢

-0,520

7 =

Zeeland

0,11¢

-0,19¢

0,00¢

-0,077

8 =

North Holland

0,55¢

0,43¢

-0,04¢

0,930

9 =

Limburg

0,43¢

0,54¢

0,00¢

0,970

10 =

South Holland

0,48¢

0,57¢

0,11¢

1,162

11 =
North Brabant
0,68¢
0,76¢
-0,04¢
1,404
12 =
Flevoland
0,94¢
1,36¢
0,00¢
2,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.