Класация по области за 7 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,53¢

-1,34¢

-0,01¢

-2,881

2 +1

Overijssel

-0,71¢

-0,79¢

-0,46¢

-1,957

3 +2

Groningen

-0,83¢

-0,73¢

-0,06¢

-1,619

4 =

Utrecht

-0,76¢

-0,90¢

0,05¢

-1,618

5 -3

Gelderland

-0,83¢

-0,58¢

-0,05¢

-1,468

6 =

Friesland

-0,22¢

-0,33¢

-0,25¢

-0,799

7 =

Zeeland

-0,31¢

-0,28¢

0,00¢

-0,589

8 =

North Holland

0,50¢

0,33¢

-0,03¢

0,789

9 =

Limburg

0,29¢

0,59¢

0,00¢

0,879

10 =

South Holland

0,48¢

0,50¢

0,12¢

1,097

11 =
North Brabant
0,68¢
0,82¢
-0,04¢
1,464
12 =
Flevoland
1,38¢
1,61¢
0,00¢
2,992

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.