Класация по области за 6 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,42¢

-1,17¢

-0,01¢

-2,601

2 +2

Gelderland

-1,08¢

-0,80¢

-0,05¢

-1,923

3 -1

Overijssel

-0,65¢

-0,75¢

-0,45¢

-1,854

4 -1

Utrecht

-0,81¢

-0,92¢

-0,04¢

-1,771

5 =

Groningen

-0,83¢

-0,72¢

-0,05¢

-1,603

6 =

Friesland

-0,06¢

-0,15¢

-0,24¢

-0,447

7 =

Zeeland

-0,03¢

0,01¢

0,00¢

-0,019

8 =

North Holland

0,46¢

0,23¢

-0,03¢

0,658

9 =

Limburg

0,36¢

0,66¢

0,00¢

1,015

10 =

South Holland

0,68¢

0,68¢

0,12¢

1,476

11 =
North Brabant
0,74¢
0,92¢
-0,03¢
1,626
12 =
Flevoland
1,46¢
1,69¢
0,00¢
3,151

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.