Класация по области за 5 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,55¢

-1,40¢

-0,01¢

-2,956

2 =

Overijssel

-0,70¢

-0,80¢

-0,46¢

-1,960

3 +1

Utrecht

-0,72¢

-0,93¢

0,05¢

-1,594

4 -1

Gelderland

-0,84¢

-0,64¢

-0,05¢

-1,534

5 =

Groningen

-0,73¢

-0,65¢

-0,06¢

-1,430

6 =

Friesland

-0,26¢

-0,40¢

-0,25¢

-0,911

7 =

Zeeland

-0,18¢

-0,25¢

0,00¢

-0,436

8 =

North Holland

0,55¢

0,31¢

-0,03¢

0,818

9 =

Limburg

0,43¢

0,62¢

0,00¢

1,053

10 =

South Holland

0,68¢

0,56¢

0,12¢

1,354

11 =
North Brabant
0,74¢
0,84¢
-0,04¢
1,550
12 =
Flevoland
1,51¢
1,71¢
0,00¢
3,221

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.