Класация по области за 4 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,53¢

-1,41¢

-0,01¢

-2,943

2 +1

Overijssel

-0,76¢

-0,86¢

-0,45¢

-2,066

3 -1

Gelderland

-0,86¢

-0,72¢

-0,09¢

-1,668

4 =

Utrecht

-0,68¢

-0,90¢

0,07¢

-1,510

5 =

Groningen

-0,60¢

-0,65¢

-0,05¢

-1,293

6 =

Friesland

-0,26¢

-0,49¢

-0,23¢

-0,985

7 =

Zeeland

-0,26¢

-0,29¢

0,00¢

-0,551

8 =

North Holland

0,54¢

0,31¢

-0,03¢

0,820

9 =

Limburg

0,35¢

0,58¢

0,00¢

0,926

10 =

South Holland

0,64¢

0,48¢

0,12¢

1,239

11 =
North Brabant
0,72¢
0,80¢
-0,03¢
1,486
12 =
Flevoland
1,45¢
1,55¢
0,00¢
3,000

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.