Класация по области за 22 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,15¢

-0,84¢

-0,01¢

-1,996

2 =

Gelderland

-0,86¢

-0,57¢

-0,09¢

-1,515

3 =

Overijssel

-0,55¢

-0,53¢

-0,44¢

-1,510

4 +1

Utrecht

-0,70¢

-0,69¢

0,06¢

-1,325

5 -1

Groningen

-0,59¢

-0,51¢

-0,05¢

-1,147

6 +1

Friesland

0,09¢

-0,30¢

-0,24¢

-0,446

7 -1

Zeeland

0,03¢

-0,25¢

0,00¢

-0,215

8 =

North Holland

0,43¢

0,34¢

-0,03¢

0,741

9 =

South Holland

0,48¢

0,50¢

0,12¢

1,098

10 =

Limburg

0,49¢

0,92¢

0,00¢

1,419

11 =
North Brabant
0,89¢
0,96¢
-0,03¢
1,817
12 =
Flevoland
1,14¢
1,60¢
0,00¢
2,736

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.