Класация по области за 21 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Drenthe

-1,20¢

-0,98¢

-0,01¢

-2,181

2 -1

Gelderland

-0,91¢

-0,70¢

-0,09¢

-1,705

3 +1

Overijssel

-0,59¢

-0,62¢

-0,44¢

-1,642

4 +1

Groningen

-0,72¢

-0,66¢

-0,05¢

-1,433

5 -2

Utrecht

-0,74¢

-0,70¢

0,06¢

-1,390

6 +1

Zeeland

-0,21¢

-0,58¢

0,00¢

-0,787

7 -1

Friesland

-0,05¢

-0,48¢

-0,24¢

-0,767

8 =

North Holland

0,40¢

0,27¢

-0,03¢

0,633

9 =

South Holland

0,33¢

0,34¢

0,12¢

0,788

10 =

Limburg

0,38¢

0,70¢

0,00¢

1,076

11 =
North Brabant
0,74¢
0,79¢
-0,03¢
1,500
12 =
Flevoland
1,12¢
1,44¢
0,00¢
2,554

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.