Класация по области за 20 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,41¢

-1,29¢

-0,01¢

-2,705

2 =

Overijssel

-1,01¢

-0,79¢

-0,37¢

-2,164

3 =

Gelderland

-0,98¢

-0,84¢

-0,06¢

-1,875

4 =

Utrecht

-0,46¢

-0,85¢

-0,04¢

-1,354

5 =

Groningen

-0,66¢

-0,59¢

-0,05¢

-1,294

6 =

Friesland

-0,03¢

-0,08¢

-0,24¢

-0,350

7 =

Zeeland

0,30¢

0,19¢

0,00¢

0,492

8 =

North Holland

0,46¢

0,09¢

-0,03¢

0,517

9 =

Limburg

0,61¢

0,64¢

0,00¢

1,252

10 =

South Holland

0,84¢

0,62¢

0,12¢

1,585

11 =
North Brabant
0,95¢
1,00¢
-0,03¢
1,913
12 =
Flevoland
0,97¢
1,71¢
0,00¢
2,679

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.