Класация по области за 19 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Нидерландия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Drenthe

-1,33¢

-1,12¢

-0,01¢

-2,467

2 =

Overijssel

-0,93¢

-0,68¢

-0,39¢

-2,000

3 +1

Gelderland

-0,79¢

-0,51¢

-0,07¢

-1,374

4 +1

Utrecht

-0,45¢

-0,90¢

0,04¢

-1,308

5 -2

Groningen

-0,67¢

-0,48¢

-0,06¢

-1,207

6 =

Friesland

-0,22¢

-0,20¢

-0,26¢

-0,679

7 =

Zeeland

-0,02¢

-0,11¢

0,00¢

-0,125

8 =

North Holland

0,46¢

0,17¢

-0,04¢

0,590

9 =

Limburg

0,46¢

0,52¢

0,00¢

0,973

10 =

South Holland

0,56¢

0,39¢

0,12¢

1,069

11 =
North Brabant
0,83¢
0,87¢
-0,04¢
1,656
12 =
Flevoland
0,86¢
1,67¢
0,00¢
2,531

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.